• juli

   21

   2023
  • 129
  • 0
  Radon og Radonsperre – Beskyttelse mot Usynlig Trussel

  Radon og Radonsperre – Beskyttelse mot Usynlig Trussel

  Radon er en usynlig, luktfri og smakløs radioaktiv gass som dannes naturlig ved nedbrytning av uran i jordsmonnet, berggrunnen og bygningsmaterialer. Den kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og hull i fundamentet, og oppnår konsentrasjoner som kan være skadelige for helsen. Langvarig eksponering for høye radonnivåer øker risikoen for lungekreft, spesielt blant røykere. Radonsperre

© Copyright 2017 - 2023 pvetak.no by webplatform.no